Seguretat de la informació

L’oficina és la baula més dèbil a l’hora de controlar la seguretat de les dades. A l’oficina, la gent crea documents, els imprimeix, els escaneja i els comparteix. Aquestes activitats normalment estan fora del control i de la vista del departament de TI i suposen un punt de risc important.

lock

Accés a la informació

  • Protegiu les vostres dades d’accessos no autoritzats, ja siguin interns o externs a l’empresa.
compliance

Compliments de normatives

  • Les factures en paper no són segures i poden significar incompliments de normatives i errades d’auditories.
  • La informació que conté dades de clients, ha de disposar d’un nivell de seguretat determinat per llei.
  • Assegureu-vos que esteu complint també amb la nova Llei de Protecció de Dades.
data-backup

Còpies de seguretat

  • Sense dades no hi ha empresa. La informació de la teva empresa està exposada a inombrables amenaces de diferent naturalesa.
  • El nostre equip de tècnics de sistemes dissenyarà diversos plans de còpies de seguretat que apuntin a diferents repositoris en local (a les teves instal·lacions) i en un PCD (núvol).
  • Monitoritzarem diàrimament aquests processos automàtics i realitzarem simulacres de restauració de dades amb proves reals.
pla de contingències

Plans de contingència

  • El risc zero no existeix.  Cada empresa ha de determinar quin és el nivell de risc que considera acceptable.
  • Parlem amb vosaltres i a partir d’aqui dissenyem una estratègia de seguretat que també inclogui el procediment d’actuació en cas de contingència, que reduirà al mínim el temps de resposta i el dany causat.

Volem ser un soci proactiu de les empreses que aspiren a protegir les seves dades com a part de la seva política de la seguretat de la informació.

Guanyareu en seguretat i guanyareu en tranquil·litat!