Gestió de Processos

Therefore Online

Solució flexible i escalable per a l’ automatizació de processos.

Solució de Gestió Documental i Fluxos de Treball basada en el núvol, escalable i segura per digitalitzar i automatitzar processos de negoci així com la creació de fluxos de treball. Amb Therefore Online, les Pimes i autònoms tindran una solució sempre actualitzada que els permetrà automatitzar processos en els següents àmbits:

RRHH/Finances/Facturació/Compres/Projectes/Contracte/Inventari

Canon conjuga tres conceptes clau, PERSONES, PROCESSOS i INFORMACIÓ i els posa a treballar en aquesta solució per ajudar la teva empresa a fer front als seus reptes en matèria d’eficiència, seguretat, rendibilitat i compliment normatiu. Mantenir-se al davant en un mercat competitiu requereix processos eficients i capacitat per utilitzar la informació com un actiu estratègic. Amb aquesta solució flexible.

  1. Fluxos de treball: automatitzar i optimitzar els processos clau del vostre negoci.
  2. Accedir a les dades en qualsevol moment i lloc.
  3. Protegir les dades en un repositori digital centralitzat.
  4. Capturar i utilitzar la informació electrònica i en paper.
  5. Gestionar la informació com a actiu estratègic.
  6. Analitzar informació en temps real per reaccionar a la presa de decisions.

Recursos Humans

Agilitza els processos de contractació, incorporació i cessament; gestiona les sol·licituds de permisos; mantingues la seguretat, confidencialitat i facilitat de recuperació dels registres dels empleats; automatitza nòmines i integra-les amb un programari d’ERP existent.

Finances

Optimitza el processament de factures amb fluxos de treball i vincles automàtics; realitza un seguiment d’aprovacions i registres de pagament.

Servei al Client

Agrupa fàcilment els documents dels clients en arxivadors digitals; assegura’t que pots recuperar fàcilment la informació més actualitzada; informa els clients sobre l’estat de les comandes o sol·licituds en un instant.

Operacions

L’ arquitectura multiemplaçament i les opcions d’accés remot i d’integració permeten la coordinació en organitzacions disperses. Els panells analítics milloren la capacitat de resposta immediata davant dels canvis en mètriques operatives.

Contractes

Notificacions automàtiques per a dates d’expiracions properes; garanteix que els contractes se signen amb control de versions; gestiona automàticament els processos de signatura electrònica de contractes.

Logística

Digitalitza l’aprovació de factures, notes de crèdit i pagaments a transportistes; agilitza les factures dels clients i la documentació de transport; manteniu una pista d’auditoria completa de totes les accions realitzades amb els documents.

Preus

Therefore Online: 276 € anuales per usuari (mínim, 2 usuaris)

 

Serveis Professionals

Segment III — de 0 < 3 treballadors: 1.800 € (inclou 45 hores d’implementació, parametrització formació i manteniment per un període d’1 any)

Segment II — de 3 < 9 traballadors 1.800 € (inclou 45 hores d’ implementació, parametrizació, formació i mantenimemt per un període d’ 1 any)

Segment I — de 10 < 50 treballadors: 2.400 € (inclou 60 hores d’implementació, parametrització formació i manteniment per un període d’1 any)

 

Import màxim de l’ajuda segons el segment:

Segment III — de 0 < 3 treballadors: 500 € (inclou 1 usuari)
Segment II — de 3 < 9 treballadors: 2.000 € (inclou 3 usuaris)
Segment I — de 10 < 50 treballadors: 6.000 € (inclou 10 usuaris)