Servidor físic o en el núvol, quina és la millor opció per al meu negoci?

Servidor físic o en el núvol, quina és la millor opció per al meu negoci?

Un servidor és un element clau per a moltes empreses, i sovint el CIO o el personal responsable de la informàtica es pregunta si és millor un servidor físic en les instal·lacions de la pròpia empresa o si per contra, és millor optar per un servidor cloud (en el núvol). El servidor pot arribar a ser és un element estratègic i imprescindible per al correcte funcionament de les diferents àrees de l’empresa, tant a nivell administratiu com en altres àrees com la producció o la logística.

Avui dia, tots els departaments solen utilitzar algun servei que requereix de serveis centrals. El servidor juga un paper central en facilitar la gestió eficient d’informació i recursos per als usuaris. En la majoria d’ocasions, la seva funció principal és emmagatzemar i organitzar dades, permetent l’accés i la compartició col·laborativa entre els empleats.

A més, els servidors són fonamentals per a allotjar aplicacions empresarials, facilitant l’execució de processos crítics i assegurant un rendiment consistent. També gestionen la seguretat de la xarxa, controlant l’accés a dades sensibles i protegint la informació empresarial.

En centralitzar recursos, els servidors optimitzen l’administració de sistemes, facilitant còpies de seguretat, actualitzacions i manteniment.

En resum, els servidors són la columna vertebral dels diferents sistemes d’informació que recolza les operacions empresarials en proporcionar emmagatzematge, processament i seguretat essencials per al flux eficient d’informació i aplicacions.

En aquest article analitzarem quin és el millor servidor depenent de les necessitats de cada empresa.

Què és un servidor en el núvol?

Els servidors en el núvol, o servidors cloud, ofereixen emmagatzematge i processament en equips remots. El seu principal característica és que l’accés es realitza a través d’Internet.

Avantatges d’un servidor en el núvol

Una dels avantatges més rellevants del servidor cloud és que no necessita espai físic en l’empresa. Amb això s’evita invertir en maquinari, actualitzacions, còpies de seguretat i manteniment.

Altres avantatges del servidor en el núvol són:

 • Major seguretat. El servidor en el núvol està més protegit enfront d’avaries o ciberatacs. A més, els seus plans de contingència són més ràpids i eficaços.
 • Actualització constant. Les actualitzacions del servidor cloud són automàtiques en la majoria de les ocasions, per la qual cosa sempre disposes de la tecnologia més avançada amb les últimes millores de seguretat.
 • Escalabilitat i flexibilitat. Com que es basa en pagament per ús, el servidor en el núvol es pot contractar amb la capacitat que necessita la teva empresa en aquest moment. Podràs augmentar la capacitat a mesura que l’empresa creixi o, fins i tot, passar a un pla inferior.
 • Mobilitat i connectivitat. El servidor cloud és perfecte per al treball híbrid o en mobilitat. Els usuaris poden accedir a la informació des de qualsevol lloc i dispositiu. Només es necessita connexió a Internet.
 • Sostenibilitat i estalvi. És més eficient contractar un servidor en el núvol que mantenir les condicions ambientals i el consum elèctric d’una instal·lació local.

Finalment, amb el servidor en el núvol no necessites personal per al manteniment de la infraestructura.

Què és un servidor físic?

Els servidors físics es troben en les instal·lacions de la pròpia empresa i s’encarreguen d’allotjar, processar i distribuir la informació a través d’una xarxa local o WAN.

Avantatges d’un servidor físic

El principal avantatge de disposar d’un servidor físic en l’empresa és que el seu funcionament no depèn d’Internet. Si es perd la connexió, es pot accedir igualment als recursos del servidor sempre que els equips tinguin accés a ell a través de la xarxa interna.

 • Major control: Un servidor físic ofereix a les empreses un control directe sobre el maquinari, la qual cosa pot arribar a ser essencial per a aplicacions que requereixen recursos específics o configuracions personalitzades.
 • Rendiment dedicat: En tenir recursos exclusius, els servidors físics poden oferir un rendiment més predictible i consistent, ideal per a aplicacions sensibles al rendiment. I a més, permet distribuir els recursos en funció de les necessitats empresarials.
 • Seguretat física: Els servidors físics permeten un major control sobre la seguretat física, ja que es troben en les instal·lacions de l’empresa, la qual cosa pot ser crucial per a protegir dades sensibles. Alhora, implica establir major control i protocols d’actuació enfront d’amenaces internes i externes.
 • Menors costos a llarg termini: Encara que els costos inicials poden ser més alts, a llarg termini, la propietat d’un servidor físic pot ser més rendible que els costos recurrents associats amb serveis en el núvol, ja que sol ser un pagament o quota mensual o anual.
 • Personalització: La capacitat de personalitzar la configuració del maquinari segons les necessitats específiques de l’empresa és un avantatge clau dels servidors físics.
 • Compliment normatiu: En alguns casos, existeixen empreses que es regien per una normativa molt estricta en termes de seguretat, per la qual cosa pot ser més fàcil complir amb aquestes regulacions.
 • Menor latència o temps de resposta: En entorns on la latència és crítica, com en aplicacions en temps real, els servidors físics poden proporcionar temps de resposta més ràpids al no dependre de la infraestructura de xarxa externa o l’amplada de banda d’internet.

Quina és la millor opció per al meu negoci?

L’elecció entre un servidor en el núvol o un servidor físic depèn de les necessitats específiques de cada negoci. En línies generals, si la teva empresa requereix un control total sobre les seves dades i programari, un servidor físic pot ser l’elecció adequada, sempre que puguis invertir en un bon maquinari. Per contra, si la teva empresa està en creixement, probablement prefereixes flexibilitat, escalabilitat i costos inicials baixos. En aquest cas, un servidor en el núvol pot ser la millor alternativa. Totes dues opcions tenen avantatges i inconvenients, que s’han d’avaluar acuradament abans de prendre una decisió. Si necessites assessorament, contacta amb nosaltres. T’ajudarem a triar el servidor més adequat per a la teva empresa en funció de les necessitats.