Servei Gestionat d’Impressió MPS: gestiona la flota d’impressores eficaçment

managed print services o gestión de flota de impresoras

El Servei Gestionat d’Impressió MPS (de l’anglès Managed Print Services) és un servei de gestió del sistema d’impressió especialment dissenyat per a reduir costos, simplificar processos operatius i garantir la millor relació entre volums d’impressió i costos de funcionament.

Quins beneficis aporta el Servei Gestionat d’Impressió MPS?

El servei MPS que implementem ofereix un suport complet per als usuaris, facilita l’ús dels equips d’impressió i optimitza la gestió en l’empresa. Entre els seus principals beneficis destaquen:

  • Quota única que inclou dispositius d’impressió i manteniment
  • Racionalització de la infraestructura d’impressió elimininant els dispositius innecessaris
  • Disposar de la millor tecnologia i actualitzada en cada moment
  • Reducció de la despesa relacionada amb la compra de cartutxos, manteniment i avaries
  • Gestió automàtica de subministrament del consumible
  • Anàlisi de dades en temps real i anàlisi històrica d’ús i costos
  • Automatització total dels processos de facturació
  • Simplificació de la facturació associada a la impressió a una sola factura independentment del nombre d’impressores instal·lades

La implantació del sistema MPS és molt senzilla, ja que a part dels equips d’impressió només necessita la instal·lació d’una plataforma de programari de gestió remota d’equips d’impressió. Aquest programari garanteix la gestió de fluxos de dades de consum i impressió perquè el subministrament de consumibles funcioni de manera automatitzada.

A tot l’anterior cal sumar un avantatge més: el sistema MPS de gestió de flota d’impressores és un servei de pagament per ús que no requereix cap inversió inicial en hardware i software.

Com funciona el servei MPS?

A Canon Vallès treballem perquè la gestió de la teva flota d’impressores sigui senzilla i eficient. Dissenyem una estratègia d’impressió en la qual són els dispositius els que s’adapten a les necessitats reals dels nostres clients i no a l’ inrevés.

La nostra prioritat és l’estalvi de costos innecessaris a l’hora que proporcionem la millor tecnologia del mercat. Gràcies al sistema MPS, les despeses destinades a l’estoc de consumibles i a la renovació dels equips d’impressió desapareixen.

El subministrament de consumibles funciona de manera òptima mitjançant l’ e-Maintenance, un sistema d’alertes i comandes en remot. Un servei àgil que garanteix una productivitat sense interrupcions i evita destinar hores de treball dels empleats a la gestió de consumibles i d’avaries.

L’automatització del nostre sistema de gestió de flota d’impressores és total. Els propis equips d’impressió envien alertes davant possibles incidències tècniques, la qual cosa redueix enormement els temps de resposta. El teu departament d’informàtica no haurà d’estar pendent de les màquines i podrà focalitzar la seva productivitat en la seva activitat principal.

A més, el servei MPS de Canon Vallès incorpora l’eina Uniflow  amb què podràs gestionar els costos del sistema d’impressió amb informes detallats i periòdics per usuari, departament o dispositiu. D’aquesta manera, serà molt més senzill establir criteris de treball més econòmics i sostenibles.

Siguin quines siguin les teves necessitats, si vols començar avui mateix a estalviar i a gestionar la teva flota d’impressores optimitzant temps i costos, contacta amb nosaltres i pregunta pel sistema MPS. Estudiarem la infraestructura de la teva empresa i proposarem una solució a mida.