Manteniment preventiu i correctiu del sistema informàtic

Mnteniment preventiu i correctiu

Els equips i sistemes informàtics necessiten una especial atenció per funcionar correctament. Igual que succeeix amb els vehicles o la maquinària industrial, un bon manteniment és essencial per optimitzar el rendiment i prevenir avaries.

En articles anteriors hem parlat sobre la importància del manteniment informàtic en l’empresa. Avui aprofundirem en dos dels tipus de manteniment més habituals: el manteniment preventiu i el manteniment correctiu.

Tipus de manteniment informàtic

En parlar de manteniment informàtic, hem de tenir en compte dos aspectes:

  • En primer lloc, el manteniment abasta tant el hardware com el software, és a dir, els elements físics, el sistema operatiu i els programes instal·lats. Tots ells funcionen com un engranatge en el qual, si falla una peça, tot l’equip es pot veure afectat.
  • En segon lloc, existeixen diversos tipus de manteniment, que poden funcionar de manera simultània o de forma escalada. Per exemple, el manteniment correctiu s’empra quan el manteniment preventiu no ha estat suficient per a anticipar-se a un problema.

En general, es parla de quatre tipus de manteniment informàtic: predictiu, preventiu, correctiu i evolutiu. Tal com comentàvem prèviament, el manteniment preventiu i el manteniment correctiu són els més habituals i necessaris en tota empresa.

El manteniment preventiu

El manteniment preventiu té dos objectius. D’una banda, tracta d’anticipar-se a possibles fallades i millorar el funcionament de l’equip informàtic. D’altra banda, cerca allargar la vida útil dels components de l’equip.

El procediment correcte per a realitzar un bon manteniment preventiu consta de diverses fases:

  • En primer lloc se sol realitzar una auditoria inicial per a conèixer les característiques i tipologia dels diferents equips, els programes instal·lats i l’ús que se’ls dóna.
  • Elaboració del pla de manteniment informàtic per al maquinari i el programari, que inclou, entre altres, neteja física, desfragmentació de discos, actualització del sistema operatiu i altres programes instal·lats, còpies de seguretat, optimització de la xarxa i instal·lació d’antivirus.
  • Programació de visites tècniques per a fer les tasques acordades.

Gràcies al manteniment preventiu es detecten punts febles en el sistema, es redueix el número i freqüència d’incidències, s’allarga la vida útil dels equips i s’evita la pèrdua de dades importants per a l’empresa així com hores de treball dels empleats.

En definitiva, amb les tasques de manteniment s’estalvia temps i diners.

El manteniment correctiu

El manteniment correctiu es duu a terme quan les tasques anteriors contemplades en el manteniment preventiu no han estat suficients per evitar una incidència.

En aquest sentit, cal tenir en compte que els equips tenen una vida útil determinada. Amb el temps, pot sorgir una avaria en el maquinari o pot ser necessari substituir alguna peça.

Les reparacions i substitucions no sols resolen la incidència sinó que permeten aprofundir en les causes i repercussions que hagin pogut afectar altres parts de l’equip. D’aquesta manera, es prevé que en un futur es produeixin fallades similars o fins i tot problemes més greus.

A Canon Vallès som experts en manteniment d’equips informàtics. Consulta els nostres serveis i anticipa’t a les avaries que poden fer-te perdre valuoses hores de treball.