Managed Print Services: gestiona la flota d’impressores eficaçment

managed print services o gestión de flota de impresoras

El sistema Managed Print Services (MPS) o Servei d’Impressió Gestionat és un servei de gestió del sistema d’impressió especialment dissenyat per a reduir costos, simplificar processos operatius i garantir la millor relació entre volums d’impressió i costos de funcionament.

Quins beneficis aporta el servei MPS?

Les eines MPS que implementem ofereixen un suport complet per als usuaris, faciliten l’ús dels equips d’impressió i optimitzen la gestió en l’empresa. Entre els seus principals beneficis destaquen:

  • Anàlisi de dades en temps real i anàlisi històrica d’ús i costos, permetent a l’empresa tenir sota control en tot moment el control de despeses associades a la impressió
  • Simplificació dels processos de lliurament de consumibles mitjançant un sistema d’alertes automàtic
  • Automatització total dels processos de facturació
  • Gestió automàtica de la cadena de subministrament del consumible
  • Reducció al màxim dels costos d’impressió
  • Anàlisis estadístiques per a realitzar previsions de consum i la seva comparació amb el consum actual
  • Simplificació de la facturació associada a la impressió a una sola factura independentment del nombre d’impressores instal·lades

La implantació del sistema Managed Print Services és molt senzilla, ja que a part dels equips d’impressió només necessita la instal·lació d’una plataforma de programari de gestió remota d’equips d’impressió. Aquest programari garanteix la gestió de fluxos de dades de consum i impressió perquè el subministrament de consumibles funcioni de manera automatitzada.

A tot l’anterior cal sumar un avantatge més: el sistema MPS de gestió de flota d’impressores és un servei de pagament per ús que no requereix cap inversió en maquinari o programari, ja que està basat en el núvol.

Com funciona el Servei d’Impressió Gestionat?

A Canon Vallès treballem perquè la gestió de la teva flota d’impressores sigui senzilla i eficient. Dissenyem una estratègia d’impressió en la qual són els dispositius els que s’adapten a les necessitats reals dels nostres clients i no a l’inrevés.

La nostra prioritat és l’estalvi de costos innecessaris. Gràcies al sistema MPS, les despeses destinades a l’estoc de consumibles i a la renovació dels equips d’impressió desapareixen.

El subministrament de consumibles funciona de manera òptima mitjançant l’ e-Maintenance, un sistema d’alertes i comandes en remot. Un servei àgil que garanteix una productivitat sense interrupcions i evita destinar hores de treball dels empleats a la gestió de consumibles.

L’automatització del nostre sistema de gestió de flota d’impressores és total. Els propis equips d’impressió envien alertes davant possibles incidències, la qual cosa redueix enormement els temps de resposta. El teu departament d’informàtica no haurà d’estar pendent de les màquines i podrà focalitzar la seva productivitat en la seva activitat principal.

A més, el servei MPS de Canon Vallès incorpora l’eina Uniflow  amb què podràs gestionar els costos del sistema d’impressió amb informes detallats i periòdics per usuari, departament o dispositiu. D’aquesta manera, serà molt més senzill establir criteris de treball més econòmics i sostenibles.

Si vols començar avui mateix a gestionar la teva flota d’impressores optimitzant temps i costos, contacta amb nosaltres i pregunta pel sistema MPS. Estudiarem la infraestructura de la teva empresa i proposarem una solució a mida.