Les 9 errades més comunes en les còpies de seguretat

Les còpies de seguretat són tan importants per a l’empresa que fins i tot s’ha establert el Dia Mundial del Backup, que cada any se celebra el 31 de març. No obstant això, aquest procediment no sempre es duu a terme de la forma més adequada. El cost que suposa per a l’empresa la pèrdua de dades pot ser molt elevat en funció de la mena d’informació, o en el pitjor dels casos, pot implicar fins i tot el tancament de l’activitat. A vegades, es cometen errors que poden impedir-nos recuperar les dades de la còpia de seguretat.

Vols saber quins són els 9 errors més freqüents en les còpies de seguretat de les empreses? Continua llegint.

1. No planificar la periodicitat

Cada empresa necessita realitzar còpies de seguretat amb una freqüència determinada. En alguns casos pot ser suficient amb una còpia diària, però si les dades s’estan actualitzant constantment, la freqüència hauria de ser superior.

2. Emmagatzemar les còpies només en dispositius físics

Moltes companyies només realitzen còpies de seguretat en dispositius allotjats en les seves pròpies instal·lacions. Una inundació, un incendi o qualsevol altre imprevist pot inutilitzar tant el servidor com la còpia de seguretat. Els serveis en el núvol prevenen aquests incidents i faciliten la gestió de les còpies de seguretat.

3. No preveure l’espai d’emmagatzematge disponible

Un altre dels riscos d’emmagatzemar les còpies de seguretat en un suport físic és que el mitjà en el qual es guarden les còpies de seguretat pot arribar al màxim de la seva capacitat i no finalitzar la tasca.

4. Realitzar còpies amb arxius infectats

Els virus informàtics poden inutilitzar les còpies de seguretat, per la qual cosa és imprescindible assegurar-se que les dades i els dispositius estiguin lliures de malware abans de realitzar cada còpia de seguretat.

5. Copiar sempre tots els arxius

No disposar d’una solució que optimitzi el procés i gestioni els canvis d’informació pot fer que la còpia de seguretat s’allargui en excés i consumeixi massa recursos.

6. Portar amb nosaltres les còpies de seguretat

Moltes vegades s’emmagatzemen dades sensibles en memòries USB, discos durs portàtils, telèfons intel·ligents o targetes SD que portem amb nosaltres d’un costat a un altre.

El risc de pèrdua o robatori és elevat pel que les dades sol s’haurien de transportar l’imprescindible. L’emmagatzematge en el núvol és una excel·lent opció, ja que permet l’accés remot i controlat a la informació.

7. No tenir un pla de recuperació ràpida

Quan necessitem recórrer a la còpia de seguretat és perquè tenim un problema que requereix una solució urgent. Per a facilitar el procés hem de comptar amb un pla que asseguri l’accés a la informació amb rapidesa i des de qualsevol dispositiu.

8. Emmagatzemar les dades en format llegible

Una de les principals recomanacions de seguretat per a protegir la informació és que no s’emmagatzemi en un format llegible. L’encriptació garanteix que cap persona no autoritzada pugui accedir a les dades.

9. No complir amb la normativa

Les mesures de seguretat contemplades en la Llei orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) són molt estrictes. Les còpies de seguretat contenen dades sensibles que han de ser protegides tant en suport físic com en el núvol.

Aquests són alguns dels errors més habituals en realitzar còpies de seguretat, però n’ hi ha molts més.
Si vols mantenir protegida la informació vital de la teva empresa, pregunta per les nostres solucions de gestió documental i còpies de seguretat. El nostre personal pot realitzar una consultoria informàtica per a detectar possibles errors en el sistema de còpia de seguretat actual, si existeixen, i proposar solucions de millora.

Articles relacionats: El dia més llarg per PIXAR després d’esborrar per error Toy Story 2 i no disposar de còpia de seguretat