Control de temperatura en empreses i grans superfícies: és legal?

El desconfinament i la gradual tornada a la normalitat comporten l’aplicació d’unes certes mesures de protecció i control per a prevenir rebrots. Una de les mesures que més dubtes suscita és la presa de la temperatura en centres de treball, comerços i grans superfícies.

El principal problema al qual s’enfronten les empreses és la dicotomia entre els drets individuals i el bé comú. Les autoritats sanitàries no han establert encara els criteris que s’han de seguir en aquest sentit, però algunes empreses han començat a prendre la temperatura mitjançant termòmetre o càmeres tèrmiques.

El control de temperatura per a determinar si una persona pot accedir a un lloc d’ús públic, ja siguin instal·lacions esportives, comerços, col·legis o centres de treball, no està exempt de polèmica per diversos motius.

1. En tractar dades personals relatives a la salut, l’interessat hauria de donar el seu consentiment per escrit. Evidentment, seria inviable que cada persona signés un consentiment cada vegada que vagi a treballar o entri en un centre comercial.

2. Denegar l’accés a un espai perquè la temperatura és superior al que es considera normal podria ser una altra vulneració de drets. A partir d’una informació parcial s’estaria inferint que la persona podria estar contagiada i, implícitament, aquesta dada s’estaria revelant a tercers. La denegació d’accés podria suposar una discriminació.

3. Les autoritats sanitàries són les úniques que poden establir quines mesures de control s’apliquen. L’objectiu de frenar la propagació de la COVID-19 tindria prevalença sobre els drets individuals perquè estem parlant d’un greu problema de salut pública. No obstant això, els criteris d’implantació regular els límits i garantir el tractament de les dades personals.

4. Segons el que es coneix fins avui sobre la COVID-19, existeix un percentatge de persones infectades però asimptomàtiques. Partint d’aquesta realitat, l’absència de febre no seria una garantia de no patir la malaltia. De la mateixa manera, és possible tenir la temperatura alta per moltes altres causes. Així doncs, caldria plantejar-se fins a quin punt és útil saltar-se els drets individuals i si aquestes mesures podrien ser substituïdes per unes altres igualment eficaces però menys intrusives.

5. El criteri per a determinar el que es considera temperatura superior a la normal hauria d’establir-se d’acord amb dades científiques. Tots els països i totes les empreses haurien de basar-se en un criteri unificat. En cas contrari, el control es duria a terme de manera heterogènia i perdria la seva eficàcia.

6. El consentiment per a la comprovació de la temperatura no seria lliure, tal com s’indica en el RGPD (Reglament General de Protecció de Dades), ja que si la persona afectada es nega a aquest control perdria el seu dret a entrar en mitjans de transport, centres comercials o altres.

7. En l’entorn laboral, els empresaris estan obligats a garantir la seguretat i la salut dels treballadors. Des d’aquest punt de vista, el control de temperatura estaria justificat sempre que es fes respectant unes certes garanties.

8. Els equips de mesurament haurien de registrar únicament els intervals de temperatura de manera anònima. De la mateixa manera, el personal que gestioni aquests equips ha de reunir els requisits legals i els coneixements necessaris per al seu ús. No oblidem que poden produir-se situacions en les quals un usuari reclami o addueixi una altra causa per a la presència de febre.

En resum, l’escenari actual ens situa davant la necessitat de reduir els riscos de contagi sense vulnerar els drets de les persones. Es tracta d’una equació complexa que requeriria unes lleis que garanteixin la salut pública protegint al mateix temps drets i llibertats.

Solucions pel control de temperatura COVID

A Canon Vallès som conscients de la situació complexa que tenim actualment. És per això que disposem d’una àmplia gama de solucions de control de temperatura que van des dels termòmetres de mà, molt precisos i fàcils d’utilitzar, fins a càmeres termogràfiques per a control de l’aforament en espais.

Si vols que un dels nostres comercials especialitzats faci una valoració de la casuística de la teva empresa, posa’t en contacte amb nosaltres.