climax

Empresa

PRODUCTOS CLIMAX

Sector

Fabricants d’equips de protecció individual

Fundada

1984

Pàgina web

www.productosclimax.com

Cas èxit Climax

climax

L’empresa:

Sota el lema “treballem per la seva seguretat”, Productos Climax és un dels principals fabricants d’equips de protecció individual, els quals dissenya, desenvolupa, produeix i comercialitza. Amb l’idea d’oferir la màxima fiabilitat, Climax ofereix articles amb les més altes prestacions en matèria de seguretat i ergonomia d’ús del mercat.

Climax tenia un parc d’equips d’impressió de diversos fabricants fins que va confiar en el Servei Gestionat d’Impressió de Canon Vallès per unificar marques i models.

Reptes:

  • Diversitat de proveïdors, de marques i de models d’impressores
  • Temps dedicat a la gestió dels equips d’impressió
  • Dificultat de saber els costos reals d’impressió
  • Processos administratius que requerien mà d’obra

Solució aplicada:

A través d’una auditoria d’impressió Canon Vallès va determinar quines eren les necessitats precises de cada departament i usuari. A partir d’aquí, va dissenyar una estructura d’equips multifuncionals i de software de gestió d’impressió (Uniflow)  que permetés tenir controlats els costos d’impressió, reduir-los al màxim  i a la vegada millorar l’experiència de l’usuari oferint multifuncionals Canon d’última generació. Amb el Servei Gestionat d’Impressió, s’ ha automatitzat la gestió del servei tècnic i la gestió del tòner. El software de Gestió d’Impressió Uniflow, permet al departament informàtic tenir un control de tot el parc d’equips d’impressió, controlant centralitzadament els volums d’impressió de cada dispositiu i la seva despesa.

Reducció costos impressió

Reducció temps dedicat a la gestió

Control de costos

Equips última generació Canon

Control centralitzat de costos

Reducció nombre de dispositius

Valoració del responsable TIC

“Excel·lents  professionals des de l’ inici fins al final del projecte”.