Canon EQ80: impressores refabricades

Economia circular

La societat és conscient de la importància de cuidar el nostre planeta. Canon és una de les empreses que ja ha començat a adoptar mesures per a la reducció de la petjada de carboni en els seus processos. Les impressores refabricades de la sèrie Canon EQ80 són una bona mostra d’això.

L’aposta de Cànon per l’economia circular

Els residus electrònics han crescut exponencialment en els últims 15 anys. El més preocupant és que aquest increment no s’està frenant. Les empreses tecnològiques tenen la capacitat de prendre decisions sostenibles per a reduir la petjada de carboni durant tot el cicle de vida dels dispositius.

Segons un dels últims estudis sobre sostenibilitat, més de la meitat de la petjada de carboni es genera durant el proveïment de matèries primeres i les primeres fases de fabricació. Una de les apostes de Canon per a reduir l’impacte mediambiental són les impressores refabricades, que contribueixen a l’economia circular.

Impressora refabricada vs. impressora recondicionada

Els consumidors estan familiaritzats amb els dispositius recondicionats, cada vegada més freqüents i millor valorats. L’altra alternativa, els equips refabricats, no són tan coneguts.

Tots dos mètodes ajuden a reduir la petjada de carboni i l’impacte mediambiental total a llarg termini, però són substancialment diferents.

El procés de recondicionament consisteix a revisar els dispositius i sotmetre’ls a proves que garanteixin el seu rendiment. No es poden considerar de segona mà, però tampoc són estrictament nous.

Per contra, un dispositiu refabricat implica manufacturar de nou un equip utilitzant una combinació de peces noves, reparades i reutilitzades. En aquest procés es tenen en compte els estàndards de qualitat i les especificacions del producte original.

Impressores refabricades Canon EQ80

Gamma Canon EQ80: dispositius multifunció més sostenibles

Una impressora refabricada satisfà les mateixes expectatives que una impressora nova de les mateixes prestacions, però aporta majors beneficis al medi ambient.

La gamma Canon EQ80 està conformada per dispositius multifunció refabricats que compleixen amb els més alts estàndards de qualitat al mateix temps que contribueixen a reduir la petjada de carboni.

Amb les impressores refabricades, Canon aposta per l’economia circular. En el seu procés de manufactura es redueix en un 80% l’ús de matèries primeres i emissions de CO₂ en comparació amb models equivalents nous.

El centre de refabricació de Canon a Alemanya recull les impressores i les sotmet a una sèrie de proves per a verificar que són aptes per al procés. Els dispositius prèviament seleccionats es desmunten íntegrament, es netegen i es comproven. A més, es reparen o substitueixen els elements necessaris.

Per tant, la impressora es refabricada no és de segona mà ni recondicionada. És un producte totalment nou, amb el seu propi número de sèrie i la seva garantia completa. Aquest compromís és possible perquè Canon té plena confiança en els seus processos de refabricació.

Si tu també vols que la teva empresa contribueixi a l’economia circular, pregunta’ns per les impressores multifunció EQ80.